Насінництво як галузь сільськогосподарського виробництва

09.08.2018 | 11:50
Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail
Район: 
Кельменецький район

Відділ контролю в насінництві та розсадницві управління фітосанітарної безпеки на кордоні Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області звертається до агроформувань Кельменецького району  з роз'ясненням  в галузі насінництва.

Як відомоурожайність сільськогосподарських культур залежить не тільки від рівня агротехніки на даному полі, а й від правильно підібраних сортів, від багатьох їх ознак і властивостей. Сорт – найдешевший засіб підвищення врожайності, поліпшення якості продукції, зниження її собівартості. І саме це є головною метою вирощування кожної культури.

Вченими доведено, що при сівбі високоякісним насінням нових рекомендованих сортів урожаї підвищуються на 20-25%. Біологічний потенціал поля визначається генетичними особливостями сорту чи гібриду, економічними ресурсами конкретного поля, технологією вирощування. Зростання врожайності сільськогосподарських культур у світовій практиці забезпечується однаковою мірою як за рахунок агротехніки, так і шляхом впровадження сучасних високоякісних сортів і гібридів. Як свідчать дані дослідників США, у загальному прирості врожаю сільськогосподарських культур за останні десятиріччя на нові сорти і гібриди припадає 30-50%, зокрема на сорти пшениці – 27, кукурудзи – 34, вівса – 29, ячменю – 34, сорго – 37%. Результати досліджень вчених Німеччини свідчать про те, що впровадження нових сортів пшениці дає 38% приросту врожайності, вівса – 41, ячменю – 54%. Проте потенціальні можливості сортів і гібридів можуть бути реалізовані лише за добре організованого насінництва, завданням якого є підтримання й збереження біологічних, морфологічних і господарсько-цінних ознак, які притаманні конкретному сорту, гібриду, а також високих посівних якостей і врожайних властивостей насіння.

  Закон України “Про насіння і садивний матеріал”, введений 20.01.2003 р., регламентує організацію насінництва в державі. Документ містить основні положення щодо виробництва, реалізації та використання насіння, правових відносин між виробниками і споживачами насіння. За цим Законом виробництвом і реалізацією сортового насіння мають право займатися фізичні та юридичні особи, які за своїми виробничими можливостями відповідають вимогам державної атестації й занесені до “Державного реєстру виробників насіннєвого матеріалу” Міністерства аграрної політики України.

  Система насінництва здійснює постійний контроль якості насіння та якості робіт, передбачених правилами насінництва в процесі вирощування, збирання, післязбиральної обробки, зберігання, реалізації і використання насіння. Сортовий контроль проводиться в господарствах, які вирощують насіння, впродовж року на всіх етапах насінницької роботи. Його завданням є недопущення зниження сортових якостей насіння, передбачених стандартом для кожної категорії. Важливо забезпечити чітку роботу в усіх ланках насінництва з метою збереження цінних біологічних і господарських ознак сорту, високих сортових і насіннєвих якостей та врожайних властивостей насіння.

На даному етапі виробницва насіння, звертаємо увагу сільськогосподарських виробників , на післязбиральну  обробкута зберіганнянасіння.

Для забезпечення стійкого зберігання зерна і зменшення його втрат (як за кількістю, так і за якістю) проводять певну технологічну підготовку зернових мас до тривалого зберігання. Вона полягає у підготовці току і сховищ до приймання зерна нового урожаю, правильному визначенні якості зерна, яке надходить з поля від комбайнів, організації його очищення, сушіння чи охолодження, організації хімічного консервування (при потребі) та боротьбі з шкідниками і хворобами, контролі за якістю проведення технологічних процесів та зберігання.       

Після обмолоту потрібно відразу очистити і висушити насіння, щоб воно не втратило схожості на токах. Під час очищення і сортування видаляється дрібне, легке, щупле насіння та інші домішки, тобто для сівби готується найкраще насіння відповідно до вимог  стандарту. 

Насіння  бур'янів, а також бите, роздавлене насіння основної зернової культури та інші домішки відділяють на машинах ОС-4,5А і зерноочисних агрегатах ЗАВ-20, трієрах та інших. На змійках виділяють горох і вику з  вівса чи ячменю (у змішаних посівах), а також проросле та бите насіння гороху й вики.

 Гірки використовують для видалення з насіння вівса домішок вівсюга, а також насіння бур'янів, яке важко відділяється від насіння льону та крупнонасінних бобових.

Насіння бобових трав від бур'янів з шорсткою поверхнею (повитиці) очищають на спеціальних електромагнітних машинах.

Нагадуємо що якісне насіння є запорукою високих врожаїв, а відтак зростанням економічнного благополуччя господарств району та в цілому  держави.                            Дякуємо за увагу та розуміння.  Бажаємо успіхів у вашій праці.

 

Фахівець І-ї категорії   відділу контролю

у сфері насінництва та розсадництва,

управління фітосанітарної безпеки на кордоні

Головного управління Держпродспоживслужби

в Чернівецькій області                                                                              Танас  В.М.

  •  

  •  

  •  

  •  
-