Державні гарантії військовослужбовцям, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції

09.06.2015 | 12:38
Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail
Район: 
Кельменецький район

Управління праці та соціального захисту Кельменецької районної державної адміністрації інформує

Гарантії грошового забезпечення:

 • Грошове забезпечення мобілізованих на рівні військовослужбовців-контрактників.
 • Підвищене грошове забезпечення військовослужбовців за безпосередню участь в АТО в розмірі 100 % місячного грошового забезпечення, але не менш 3000 гривень.
 • Грошові виплати резервістам в розмірах до двох мінімальних заробітних плат на місяць на весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві.
 • Премії та винагороди за бойові заслуги

                               Гарантії збереження робочого місця:

Збереження місця роботи та середнього заробітку за працівниками, які проходять військову службу за призивом під час мобілізації.

 

Інші гарантії:

 • Звільнення військовослужбовців, які мобілізовані, від штрафних санкцій за фінансовими, податковими зобов’язаннями, а також призупинення нарахування їм процентів за користування кредитом.
 • Виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, військовозобов’язаним та резервістам чи родичам у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності:

у разі загибелі (смерті)

500 прожиткових мінімумів

(609 тис. грн.)

у разі інвалідності (в залежності від групи) внаслідок поранення, травми, каліцтва

150-250 прожиткових мінімумів (182,7 - 304,5 тис. грн.);

 

у разі інвалідності (в залежності від групи) внаслідок захворювання

70-120 прожиткових мінімумів(85,3 - 146,2 тис .грн.)

у разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності

 

 

 

 

 

залежно від ступеня втрати працездатності, який встановлюється медико-соціальними експертними комісіями, у розмірі, що визначається у відсотках від 50-70 прожиткових мінімумів

(60,9 - 85,3 тис. грн.)

З даних питань звертатися до:

 • Міністерства оборони
 • Міністерства внутрішніх справ
 • Служби безпеки України
 • Служби зовнішньої розвідки
 • Держприкордонслужби та інших військових формувань (в залежності від роду формувань, в складі яких несла службу особа)

Для оформлення виплати одноразової грошової допомоги при собі мати копії таких документів:

 • документа, що свідчить про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста, зокрема про те, що смерть не пов’язана з вчиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства;
 • свідоцтва про смерть військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста;
 • свідоцтва про народження військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста — для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);
 • свідоцтва про шлюб — для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
 • довідки органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про склад сім’ї військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста;
 • сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації;
 • свідоцтва про народження дитини — для виплати одноразової грошової допомоги дитині;
 • ідентифікаційного коду отримувача допомоги;
 • рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста);
 • рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (надають особи, які не були членами сім’ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні).

Документи подаються особисто або уповноваженою особою.

 

СТАТУС УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ

 

Рішення про надання статусу учасника бойових приймається міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, яка утворюється Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

 

Статус учасника бойових дій надається:

1. Військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, військових формувань, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції.

 

Підставою для надання статусу учасника бойових дій є:

 • документи про безпосереднє залучення до виконання завдань, направлення (прибуття) у відрядження, перебування в районах АТО (витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань, за фактами отриманих поранень);
 • довідка встановленого зразка, яку  у місячний строк після завершення особами виконання завдань АТО зобов’язані подати командири (начальники) військових частин або інші керівники установ, закладів до комісій утворених при державних органах, у підпорядкуванні яких були військові частини, інші формування в яких проходили службу чи працювали особи.

 

2. Працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення.

 

Підставою для надання статусу учасника бойових дій є:

 • документи про безпосереднє залучення до виконання завдань або направлення (прибуття) у відрядження в райони АТО (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань, за фактами отриманих поранень інші документи, що були підставою для направлення у відрядження);
 • довідка встановленого зразка, яку у місячний строк після завершення особами виконання завдань АТО зобов’язані подати керівники підприємств, установ, організацій до міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій.

 Первинний розгляд документів, які є підставою для надання статусу учасника бойових дій здійснюють:

а) відомчі комісії – стосовно військовослужбовців.

Відомчі комісії вивчають документи і подають їх на розгляд міжвідомчої комісії, а в разі відсутності підстав, які підтверджуються документами, повертають їх до військових частин (органів, підрозділів), установ, закладів з метою подальшого доопрацювання.

б) міжвідомча комісія – стосовно працівників.

У разі неподання командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу) або іншим керівником установи, закладу до відомчої комісії документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій,  військовослужбовець може самостійно звернутися до відповідної відомчої комісії.

У разі неподання керівником підприємства, установи, організації до міжвідомчої комісії документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій, працівник може самостійно звернутися безпосередньо до міжвідомчої комісії.

Остаточне рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається міжвідомчою комісією.

Міжвідомча комісія розглядає документи і в разі потреби заслуховує пояснення осіб, стосовно яких вони подані, свідків, представників державних органів та приймає в місячний строк з дня надходження документів рішення щодо надання статусу учасника бойових дій, про що інформує керівників підприємств, установ, організацій та органи соціального захисту населення за місцем реєстрації особи, якій встановлено статус учасника бойових дій.

Відповідно до пункту 2 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302, підставою для надання ветеранам війни передбачених законодавством пільг і компенсацій є відповідне посвідчення, що підтверджує їх статус.

Особам, яким надано статус учасника бойових дій посвідчення учасника бойових дій і відповідний нагрудний знак видають:

а) військовослужбовцям – органи Міноборони, МВС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС відповідно.

б) працівникам – органи соціального захисту населення за місцем їх реєстрації.

 

Звертатися до:

 • військових частин, інших формувань, в яких особи проходили службу чи працювали;
 • комісій, утворених у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади чи інших центральних органах;
 • міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій.

 

ПІЛЬГИ УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ

 

Учасникам бойових дій (у т.ч. учасникам АТО) передбачено пільги:

 • безплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
 • безплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування;
 • 75-процентна знижка плати за житлово-комунальні послуги;
 • 75-процентна знижка вартості твердого палива і скрапленого газу;
 • встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів - додаткових робіт). Абонентна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;
 • безплатний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту;
 • безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) всіма видами міжміського транспорту або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;
 • користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
 • щорічне медичне обстеження і диспансеризація;
 • виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
 • використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
 • переважне право на збереження робочого місця при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;
 • першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва;
 • зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;
 • щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

 

СТАТУС ІНВАЛІДА ВІЙНИ

 

До інвалідів війни належать:

 • особи з числа військовослужбовців діючої армії та флоту, партизанів, підпільників,працівників, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) чи пов'язаних з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з'єднаннях, підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних такими законодавством України, в районі воєнних дій, на прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-морських баз та аеродромів у період громадянської та Великої Вітчизняної воєн або з участю в бойових діях у мирний час.

 "Посвідчення інваліда війни" видаються органами соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина.

 

Звертатися до:

 • органів соціального захисту населення за місцем реєстрації;

  При собі мати такі документи:

 • паспорт;
 • ідентифікаційний код;
 • посвідчення учасника бойових дій;
 • довідку військово-лікарської комісії про причинний зв'язок інвалідності.

Документи подаються особисто або уповноваженою особою.

ПІЛЬГИ ІНВАЛІДАМ ВІЙНИ

 

Інвалідам війни передбачено пільги:

 • безплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
 • безплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування;
 • 100-процентна знижка плати за житлово-комунальні послуги;
 • 100-процентна знижка вартості твердого палива і скрапленого газу;
 • встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів – додаткових робіт). Абонентна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;
 • безплатний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту;
 • інвалідам I і II груп надається право безплатного проїзду один раз на рік (туди і назад) всіма видами міжміського транспорту, а особам, які супроводжують інвалідів I групи (не більше одного супроводжуючого), - 50-процентна знижка вартості проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту;
 • інвалідам III групи надається право безплатного проїзду один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту з 50-процентною знижкою вартості проїзду;
 • позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і квартир та першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;
 • користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
 • позачергове безоплатне забезпечення автомобілем, виплата компенсації на бензин (пальне), ремонт, технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування.
 • щорічне медичне обстеження і диспансеризація;
 • виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
 • використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
 • переважне право на збереження місця роботи при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;
 • виплата працюючим інвалідам допомоги по тимчасовій непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців протягом календарного року, а також допомоги по державному соціальному страхуванню за весь період перебування в санаторії з урахуванням проїзду туди і назад у разі, коли для лікування не вистачає щорічної і додаткової відпусток;
 • першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва;
 • зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;
 • звільнення від орендної плати за нежилі приміщення, що орендуються інвалідами війни під гаражі для спеціальних засобів пересування (автомобілів, мотоколясок, велоколясок тощо), та безплатне надання для цих засобів гаражів-стоянок, незалежно від їх форми власності;
 • щорічно до 5 травня інвалідам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

 

СТАТУС ЧЛЕНА СІМ’Ї ЗАГИБЛОГО

 

Для встановлення відповідного статусу членам сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, які загинули (померли) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, необхідно подати до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації наступні документи:

 • що підтверджували б перебування в зоні проведення та безпосередню участь загиблого (померлого) в антитерористичній операції;
 • що підтверджують факт загибелі або смерті військовослужбовця, особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ;
 • що встановлюють причинний зв'язок загибелі (смерті) військовослужбовця, особи рядового і начальницького складу внутрішніх справ з виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків), участю в антитерористичній операції.

Слід звернути увагу, що до переліку необхідних документів для встановлення статусу члена сім'ї загиблого (померлого) військовослужбовця (особи рядового і начальницького складу) може застосовуватись перелік документів, визначений актами Уряду України для призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, а також осіб рядового і начальницького складу відповідних органів державної влади (постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 707, від 11.07.2007 № 908, від 28.05.2008 № 499, від 04.06.2008 № 605, від 25.12.2013 № 975).

 

Звертатися до:

 • органів соціального захисту населення за місцем реєстрації

 

ПІЛЬГИ ЧЛЕНАМ СІМ’Ї ЗАГИБЛОГО

 

 • безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
 • безплатне першочергове зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);
 • безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;
 • 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата);
 • 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання;
 • 50-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
 • безплатний, проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;
 • позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;
 • користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
 • щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;
 • першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
 • виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
 • використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час; одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
 • переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування в разі ліквідації підприємства, установи, організації;
 • позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов;
 • безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;
 • позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів - додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;
 • позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за ветераном війни, в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України;
 • вступ поза конкурсом до державних та комунальних вищих навчальних закладів на спеціальності, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів відповідно державного та місцевих бюджетів;
 • щорічно до 5 травня членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 Закону України «про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, які не одружилися вдруге, та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

 

САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ

 

Учасники бойових дій мають право на:

 • безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
 • одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

Забезпечується:

 • чотирма санаторіями сфери Мінсоцполітики:

                    - «Перемога» (м. Київ)

                    - «Батьківщина» (м. Трускавець)

                    - «Слава» (м. Миргород)

                    - «Салют» (м. Одеса)

 • санаторіями, путівки до яких закуповують органи соціального захисту населення.

Звертатися до місцевих органів соціального захисту населення.

 

При собі мати такі документи:

 • паспорт;
 • посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;
 • медичну довідку за формою 070-О.

Документи подаються особисто, або уповноваженою особою.

 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНИМИ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ

 

Держава гарантує безплатне та позачергове забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації учасників АТО, які постраждали внаслідок антитерористичної операції, незалежно від встановлення  інвалідності.

Вартість виробу для учасника АТО встановлюється залежно від його потреб та не обмежена в сумі.

 

До технічних та інших засобів реабілітації належать:

 • протезні вироби (включаючи протезно-ортопедичні вироби (ортези, протези), ортопедичне взуття);
 • засоби для пересування (крісла колісні);
 • спеціальні засоби для самообслуговування та догляду (допоміжні засоби для особистого догляду та захисту: наколінники, налокітники, рукавиці на протез, чохли для кукс верхніх та нижніх кінцівок, вкладиші із силіконової або селевої композиції для кукс верхніх та нижніх кінцівок, подушки проти пролежневі та інші);
 • допоміжні засоби для особистої гігієни: крісла-стільці, сидіння на унітаз, сидіння-надставки на унітаз, щипці для туалетного паперу, стільці, табурети, сидіння для ванни та душу, східці, підставки для ванни, умивальники);
 • допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому (палиці, милиці, ходуни, поручні);
 • меблі та оснащення (столи, меблі для сидіння, ліжка, матраци протипролежневі, перила та поручні, брусся, опори).

 

Перелік необхідних документів

для отримання технічних та інших засобів реабілітації:

 • паспорт (копія та оригінал);
 • ідентифікаційний код (колія та оригінал);
 • рішення військово-лікарської комісії чи висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу у забезпечення необхідним виробом;
 • витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції (для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців та працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, яким не встановлено інвалідність.

Звертатися до:

Органів соціального захисту населення міських та районних державних адміністрацій за зареєстрованим місцем проживання або за місцем фактичного проживання учасника АТО.

 

Працівники органів соціального захисту населення:

 • нададуть ґрунтовну консультацію щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
 • ознайомлять з каталогами технічних та інших засобів реабілітації;
 • ознайомлять з відповідним переліком протезно-ортопедичних підприємств, які виконують індивідуальні заявки на безкоштовне виготовлення технічних та інших засобів реабілітації;
 • видадуть направлення на забезпечення необхідними технічними та іншими засобами реабілітації.

          Особа обирає протезно-ортопедичне підприємство, на якому буде проведено протезування (ортезування) або ж забезпечено необхідним технічним засобом реабілітації. Відповідно там буде проведено огляд учасника АТО та подальший супровід із надання протезно-ортопедичної допомоги.

 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ

 

На забезпечення житлом мають право сімї загиблих військовослужбовців – учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов ( перебувають на квартирному обліку) та постраждалі особи, які брали безпосередню участь в АТО і втратили нижні кінцівки, які не здатні до самостійного пересування, і не забезпечені власним житлом, або воно не пристосоване для проживання з урахуванням їх потреб.

 

Норми забезпечення житлом - не більш як 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.

Загальна площа однокімнатної квартири для одиноких осіб не може перевищувати 50 кв. метрів.

  

З питань взяття на квартирний облік звертатися до місцевих органів влади ( сільських, селищних, міських рад).

 

При собі мати такі документи:

 • паспорт;
 • ідентифікаційний код;
 • посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни.

Документи подаються особисто або уповноваженою особою.

 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Розміри пенсії (за наявності права на військову пенсію, у разі встановлення інвалідності):

 

інваліду війни І групи

100 % відповідних сум грошового забезпечення

інваліду війни ІІ групи

80 %

Інваліду війни ІІІ групи

60 %

Гарантії для призначення дострокової пенсії за віком при встановленні пенсії на загальних підставах:

для чоловіків

у 55 років та наявності не менш ніж 25 років страхового стажу

для жінок

у 50 років та наявності не менш ніж 20 років страхового стажу

 

 • Надбавки та підвищення до пенсії учасникам АТО:

для інвалідів війни I групи

474,5 грн. (50 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

для інвалідів війни II групи

379,6 грн. (40 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

I для інвалідів війни II групи

284,7 грн. (30 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

для учасників бойових

237,25 грн. (25 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

 

 • Мінімальні пенсійні виплати з урахуванням підвищень, допомоги, доплат та надбавок  не можуть бути нижче:

для інвалідів I групи

285 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність ( 2014 році – 2704, 65 грн. з 01.12.2015 – 3060,90);

для інвалідів II групи

255 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (в 2014 році – 2419,95 грн.  з 01.12.2015 – 2738,70);

для інвалідів III групи

225 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (в 2014 році – 2135,25 грн. з 01.12.2015 – 2416,50););

для учасників бойових дій

165 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (в 2014 році – 1565,85 грн. з 01.12.2015 –1772,10).

               З 1 січня 2015 року набрали чинності наступні зміни:

 

1)  пенсії у разі втрати годувальника членам сімей загиблих при виконанні службових обов’язків підвищуються з 40 до 70% грошового забезпечення годувальника на одного члена сім’ї,на двох і більше – 90 %, але не менше 40 % на кожного непрацездатного члена сім’ї.

2) мінімальний розмір пенсії у разі втрати годувальника збільшився з одного прожиткового мінімуму до двох (з 01.01.2015 р. – 1898 грн., з 01.12.2015 р. – 2148 грн.).

 

Звертатися військовослужбовцям, які звільняються з військової служби та членам їх сімей – до районних військових комісаріатів та управлінь Пенсійного фонду України за місцем проживання, до Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській  області.

 

При собі мати такі документи:

 • паспорт, ідентифікацій код;
 • довідка МСЕК (для інвалідів);
 • свідоцтво про смерть (для пенсій по втраті годувальника);
 • повідомлення військової частини про смерть військовослужбовця;
 • довідку про причину смерті;
 • довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) на військовослужбовця військової частини №____. 

Документи подаються особисто, або уповноваженою особою.

  

МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА ЗА РАХУНОК КОШТІВ районного БЮДЖЕТУ ЧЕРЕЗ РАЙОННУ КОМПЛЕКСНУ ПРОГРАМУ  СОЦЫАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ  «Турбота» на 2013-2015 роки”. 

 

1.      Сімям загиблих військовослужбовців – учасників АТО – 5,0  тис. гривень.

 

Для оформлення виплати грошової допомоги необхідно подати копії таких документів:

 • заява;
 • копія паспорта, ідентифікаційного коду;
 • копія довідки в/ч про участь в АТО;
 • копія документа, що свідчить про причинний зв'язок смерті військовослужбовця з виконанням обов’язку військової служби  в зоні АТО;
 • копія свідоцтва про смерть військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста.

 

2. Учаснику АТО, пораненим, травмованим  (або одному з членів його сім’ї) -  400 грн.

 

 Для оформлення виплати грошової допомоги необхідно подати копії таких документів:

 • заява;
 • копія паспорта, ідентифікаційного коду;
 • копія довідки в/ч про участь в АТО;
 • копії медичних документів, які підтверджують поранення                       ( травму, ушкодження), отримане під час участі в АТО.

  

ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ЗВЕРТАТИСЬ:

 

Управління  соціального захисту населення Кельменецької районної  державної адміністрації -  смт.Кельменці, пл.Центральна,4.

 

Начальник управління  – Руснак Ліна Володимирівна, тел.2-04-70

 

начальник відділуперсоніфікованого обліку пільговиків( з питань надання статусу та пільг   на оплату житлово-комунальних послуг)– Чекмак Наталя Василівна, тел. 2-06-71

 

головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільговиків (з питань санаторно-курортного обслуговування, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, забезпечення спецавтотранспортом інвалідів ) – Пилипчанська Катерина Анатоліївна, тел.2-07-61.

 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

- смт.Кельменці, вул. партизанська, 4

 

Директор територіального центру – Мазур Світлана Миколаївна, т. 2-19-81

 •  

 •  

 •  

 •  
-